Piedāvāto pakalpojumu apraksts

Hidrobūves

Hidrotehniskie būvdarbi – ūdens līmeņu regulēšanas ietaises, krasta nostiprinājuma būves, ūdens atvadsistēmas un pārējie darbi virs un zem ūdens līmeņa.

Ceļu būve

Plaša profila ceļu būves darbi – ierakumu izbūve, ceļa konstruktīvo kārtu izbūve, asfatbetona segumu ieklāšana.

Teritoriju labiekārtošana

Teritoriju labiekārtošanas darbi – apzaļumošana, apgaismes tīklu izbūve, dekoratīvo elementu uzstādīšana, bruģēšana un cita veida darbi teritoriju uzlabošanai.

Bruģēšana

Visu iespējamo bruģa veidu un formu ieklāšana.

Dzīvojamo nedzīvojamo ēku būvēšana

Plaša profila vispārceltniecisko darbu veikšana. Mūsu rīcībā esošie speciālisti ir gatavi izpildīt jebkuras sarežģītībās būves realizāciju no projekta izstrādes līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

Ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu izbūve

Ūdensapgādes, lietus kanalizācijas, saimnieciskās kanalizācijas, lietus kanalizācijas, drenāžas tīklu izbūve. Ilggadīga pieredze šo darbu veikšanā mums ļauj šos darbus izpildīt ar iespējami zemākām izmaksām un nevainojamā kvalitātē.

Ceļu būve un rekonstrukcija

Plašs ceļu būves tehnikas klāsts un mūsu kvalificētie ceļu strādnieki un darbu vadītāji ar atbilstošu pieredzi ir garantija kvalitatīvam darba rezultātam. 

Paveiktie darbi