Paveiktie darbi

Projekts 1

PII Saulīte teritorijas labiekārtošana Siguldā.

Projekts 2

Peldu ielas pārbūve Siguldā.

Projekts 3

Meža ceļa pārbūve  Siguldas novadā.

Projekts 4

Gaujas ielas pārbūve Cēsīs.

Projekts 5

Garāžas angāra izbūve Krimuldas novadā.

Projekts 6

Ietves izbūve Krimuldas novadā.

Projekts 7

Koka terašu izbūve Siguldas novadā.

Projekts 8

Ūdens regulēšanas ietaises izbūve Matiņu ezerā, Siguldas novadā.