KONTAKTI

SIA “Strauteks”

 

Lauku iela 1, Sigulda, LV-2150
Reģistrācijas numurs 40103623844
Būvkomersanta reģistrācijas numurs10644-R
AS SEB banka
Konta Nr.: LV76UNLA0050020164522

 

E- mail: strauteks@inbox.lv
Mob. Tālr.: +371 26337055